śmierci stop

Młodzi, starsi… śmierć jest najsprawiedliwsza na tym świecie. W sumie datę jej to można poznać na tej stronce h t t p : / / s m i e r c . o r g . Sprawdzona przez jedną osobę [*] którą znałam … Śpieszmy się kochać ludzi… Ale najgorsze jest to, że śmierć żadnego z nas nie ominie. A tak szkoda ych dobrych