Starzy 30-letni wyprowadzili gatunek ludzki na …

Czy ten artykuł jest pisany pod kątem mutanta Jarka/