Tak wyglądał Ötzi

On się przeleżał, długo bo długo, czy z nim się ktoś przeleżał?